Giới thiệu về mì quảng Mỹ Sơn

Phương châm kinh doanh

Phương châm kinh doanh

Người Trung Quốc đã tổng kết các kinh nghiệm kinh doanh và cạnh tranh trên thương trường, từ đó đề ra 4 phương châm: “Người không có ta có, người khác có ta làm tốt hơn, người khác làm tốt hơn ta làm rẻ hơn...

TIN LIÊN QUAN