Tin tức Nhà hàng Mì quảng Mỹ Sơn

TIN TỨC MỸ SƠN

Bài thơ về Mì Quảng Mỹ Sơn

 Mì quảng mỹ sơn như tiếng đồn
 Mới nghe vị giác đã thấy ngon
 Dân dã đậm đà hương đất quảng
 Xa quê giữ mãi tấm lòng son
 Mì quảng vào đây gốc mỹ sơn
 Bà con ăn thử món nào hơn
 Hồn quê chan chứa trong tô đấy
 Cầm đủa mà lua sướng đã người
               Thi sĩ Nguyên Âm